תקנון האתר

תקנון | רונליזה – קוסמטיקה רפואית

*התקנון נכתב בלשון זכר אך פונה לשני המינים כאחד.

כללי שימוש באתר “רונליזה – קוסמטיקה רפואית“:

חברת “רונליזה”, ח.פ. 512625328 הינה מפעילת האתרwww.ronaliza.com  (להלן: “רונליזה” או “האתר” או “מפעילי האתר“) שמשרדה הרשום ברחוב רבי עקיבא 50 הרצליה

תקנון זה מהווה חוזה התקשרות מחייב בין המשתמש ובין רונליזה לכל דבר ועניין. מובהר כי גלישה באתר מהווה הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

ויודגש, כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי קרא את הוראות תקנון האתר וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבות בעלי האתר ו/או מפעיליו על פי תקנון וכללי השתתפות אלו.

תנאים כלליים :

 1. מובהר כי רונליזה רשאית, על פי שיקול דעתה להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.

 

 1. רונליזה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של משתמש שהתנהגותו אינה הולמת או שאינה לפי תקנון השימוש או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.

 

 1. תקנון זה ניתן לשינוי ו/או עדכון בכל עת ע”י רונליזה ו/או מי מטעמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, אך לא יפגעו הזכויות של מי שרכש באתר טרם תיקון התקנון.

 

 

 

 

 

 

 

שירותים המוצעים באתר :

 1. האתרמציע מגוון תכנים ו/או שירותים ו/או פעולות ולרבות השירותים המפורטים להלן:

 

 

 1.  גלישה ועיון בתכנים שונים, רכישת מוצרים ו/או שירותים.
 2.  הרשמה לדיוור לצורך קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים (לרבות דוא”ל, מסרון, דואר) וזאת בתנאי שהמשתמש נתן את פרטי הקשר שלו לאתר במפורש לצורך הרשמה לקבלת דיוור מהעסק.  
 3. מובהר כי רונליזה רשאית לבחור לפסול ו/או שלא להעלות לאתר כל תגובה ו/או משוב ו/או תמונה ו/או תוכן אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט עשויים לפגוע בשמה של רונליזה ו/או ברגשות הציבור ו/או הינם בעל אופי בוטה או פוגעני באופן מיני או אחר ו/או שהם עשויים לגרום להפרת זכויות קניין כלשהן ו/או שהם נוגד הוראות כל דין ו/או מכל טעם אחר.
 4. כל המשתמש בשירותים המוצעים באתר מצהיר ומאשר בזאת כי הוא מודע לכך כי מרגע פרסום המשוב ו/או התגובות,השיתוף, התיוג והעלאת תכנים מכל סוג לאתר תהיינה פעולות אלה חשופות לציבור, על כל המשתמע מכך והוא נותן לרונליזה את הזכות השימוש המלאה והבלעדית בתכנים ומאשר ומתחייב כי רונליזה תהיה רשאית להשתמש בשמו ו/או בתמונתו במסגרת פרסום ו/או הצגת תוכן באתר  וללא תשלום כלשהו. זכות זו של רונליזה תישמר ללא הגבלת זמן. כמו  כן, המשתמש מאשר כי לקח זאת בחשבון בהחלטתו להשתמש בשירותים אלה וכי אין בתכנים שמסר לאתר כל הפרה של זכויות יוצרים או קניין רוחני כלשהו של צד ג’.  
 5. המשתמש מאשר כי לרונליזה מוניטין בתחום פעילותה והמשתמש מאשר ומתחייב להימנע מכל פגיעה במוניטין של רונליזה ובכלל זה להימנע מכל פעילות באתר אשר עלולה לפגוע בשמה הטוב של רונליזה בעיני הציבורו מתחייב כי לא יפעל באף דרך שיש בה כדי לפגוע במוניטין של רונליזה כאמור.

 

 

 

 

 

 

מוצרים

   החברה רשאית לשנות בכל עת, לפי שיקול דעתה, את תוכן האתר ואת המוצרים הנמכרים בו. העובדה שמוצר מסוים הוצע למכירה באתר במועד כלשהו אינה מבטיחה שיוצע למכירה באתר גם בעתיד, החברה אינה מתחייבת להיקף, זמינות או מגוון מוצרים כלשהם.

   רכישות מוצרים באתר

 1. בכפוף להוראות תנאים אלה, כל המחזיקים כדין בכרטיס אשראי תקף, המכובד בישראל, רשאים לרכוש מוצרים באתר רונליזה, בתנאי שמסרו את הפרטים המתבקשים במהלך הרכישה, כמו כן רשאים לרכוש מוצרים באתר רונליזה , כל המשתמשים בשירות Pay Pal בכפוף לתקנון השירות שם ולהסכם שבין החברה לבין ספק זה.
 2. בשלב התשלום של כל עסקה תבצע החברה בדיקה של כרטיס האשראי דרך חברת סליקה והעסקה תאושר בכפוף לאישור חברת האשראי. לא יאושרו עסקאות לבעלי כרטיס אשראי חסום ואו מוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

 

מדיניות משלוחים:

 1. מפעילי האתר משתדלים לשלוח את מוצרי הקוסמטיקה של רונליזה לכל מקום בארץ.

הלקוח יכול לבחור לקבל את הזמנתו באחת מהדרכים הבאות:

 

 1. משלוח עם שליח, באמצעות דואר שליחים, בתשלום נוסף ( באם הרכישה מתחת ל 299 ₪ ) כמפורט באתר (להלן: “דמי המשלוח“) דמי המשלוח יתווספו למחירם הכולל של הפריטים שיוזמנו ושיעורם יהיה כמצויין באתר.

דמי המשלוח יגבו בגין אספקת הפריטים ליעד אחד, בין אם הוזמן פריט אחד או יותר.

מובהר כי רונליזה רשאית לעדכן את שיעור דמי המשלוח מעת לעת ו/או להחליף את חברת השילוח, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 1. איסוף עצמי של ההזמנה במכון של רונליזה, ללא עלות ובתאום מראש ובשעות פעילות המכון.
 2. מדיניות המשלוחים של האתר כפופה לתקנון של חברת דואר ישראל או תקנון של כל גוף אחר באמצעותו האתר מבצע את ההובלה של המוצרים שנרכשו באתר.

 

 1. מנהלי האתר ידאגו לאספקת המוצרים הנרכשים על ידך לכתובת שסופקה על ידך בעת הרישום, אלא אם נכתב אחרת באתר.

 

 1. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית מפעילי האתר רשאים להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל, אשר יתואם עימם מראש.

 

 1. מפעילי האתר מתחייבים לספק מוצרים באיכות טובה ולאחר בקרת טיב.


זמני אספקה:

 1. רונליזה תספק את הפריטים שהוזמנו באתר אל בית הלקוח או ליעד אחר, כמבוקש ע”י הלקוח, בדואר רשום באמצעות דואר ישראל או ע”י דואר שליחים.
 2. במידה והלקוח ביקש לקבל את הזמנתו באמצעותדואר שליחים– זמן אספקת המוצרים יעשה בין  3-7 ימי עסקים לכל היותר ממועד ביצוע ההזמנה באתר.

רונליזה לא לוקחת אחריות לגבי עיכובים מצד דואר שליחים. 

 1. מובהר כי לא תתאפשר אספקת פריטים בימי שישי/שבת/ערבי חג וחג.

בחישוב זמני אספקת המוצרים המצוינים באתר המכירה נכללים רק ימי עסקים (ימי א` עד ה’).

 

 1. מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לעיכובים שנובעים ממסירת פרטים שגויים על ידי המשתמש או עיכובים שנובעים מחברת השילוח.


וכן לא תהיה אחראית לכל עיכוב באספקה ו/או שנגרם לאספקה מכוח עליון ו/או  על ידי גורם שאינו בשליטתם של בעלי האתר, לרבות שביתות, השבתות וכיו”ב.

 1. במידה שגורמים או אירועים שאינם בשליטת מפעילי האתר יעכבו או ימנעו את מכירת המוצרים או את אספקת המוצרים במועדים שנקבעו, האתר יציע לצרכן לבחור בין המתנה לקבלת המוצר במועד מאוחר מהנקוב, או ביטול העסקה והשבת מלוא כספו.

 

 

שירות לקוחות:

בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר, אופן השימוש והאחריות, אנחנו מזמינים אותך לפנות בטלפון: 09-9571469 או במייל:

info@ronaliza.com

 

 

מדיניות ביטולים והחזרות

שים לב! בהתאם לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א- 1981 (להלן: “החוק“) באפשרותך לבטל את העסקה עד 14 ימים מיום קבלת המוצר או קבלת המסמך המסכם את פרטי העסקה, לפי המאוחר ביניהם.

 1. במידה ובחרת לבטל עיסקה תוך 14 ימים, רשאים מפעילי האתר לגבות ממך דמי ביטול עסקה בשיעור של 5% ממחיר העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. המוצר יוחזר לאתר על חשבון הצרכן.

 

 1. אם בוטלה העסקה עקב פגם, אי התאמה להזמנה, אי אספקה של המוצר במועד שנקבע או כל הפרה אחרת על ידי האתר, לא ייגבו דמי ביטול והמוצר יוחזר לאתר על חשבון האתר.

 

 1. צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך גילוי, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין האתר לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית.

 

 

 

 1. האתר מקפיד להציע ללקוחות רק מוצרים שקיימים במלאי. אם בשל נסיבות שלא ניתן היה לצפותן מראש ו/או שאינם בשליטת מפעילי האתר, לאחר סיום העסקה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי, האתר יציע לצרכן לבחור בין המתנה לקבלת המוצר במועד מאוחר מהנקוב, או ביטול העסקה והשבת מלוא כספו.

 

 1. 5. האתר מבצע בקרה מתמדת על מחירי המוצרים ופרטיהם. אם נפלה טעות חריגה וברורה על פניה ובתום לב בתיאור המוצר ו/או מחירו, לא יחייב הדבר את האתר. מפעילי האתר יציינו זאת באתר, יודיעו על כך ללקוח לפני ביצוע החיוב ובמידה וכבר בוצע חיוב, האתר יאפשר ביטול והשבת מלוא הכסף ששילם הצרכן.

 

 1. בוטלה מכירה כאמור, מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי.

 

 1. ביטול עסקה יעשה באמצעות מתן הודעת ביטול לשירות הלקוחות

    בטלפון: 09-9571469 או באמצעות דואר אלקטרוני info@ronaliza.com

 1. הודעה על אישור ביטול העסקה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני, לכתובת שמסר המשתמש לאתר בהרשמה.

 2. אין בתוצאות ביטול עסקה כדי לגרוע מזכותם של מפעילי האתר לתבוע את נזקיהם, בשל כך שערך המוצרים פחת או עקב כך שהמוצרים נפגמו אצל הלקוח לפני ההחזרה.

 

עדכון מחירים

החברה זכאית לשנות את מחירי המוצרים כפי שיפורט להלן, לפי שיקול דעתה הבלעדי ובלא צורך בהודעה מוקדמת.

מע”מ

כל המחירים המפורטים באתר רונליזה  נקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע”מ.

אמצעי התשלום

 1. אתר האינטרנט מכבד תשלום באמצעות כרטיסי אשראי תקפים בלבד, אשר הונפקו על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל.

זאת כל עוד הן מתירות ביצוע תשלומים ברשת האינטרנט ובאופן שבו הן מתירות זאת, בהתאם לסוג כרטיס האשראי שבידכם. בנוסף לכרטיס אשראי תקף, כאמור, עליכם להיות בעלי תעודת זהות ישראלית או דרכון בר תוקף.

 1. כל המשתמשים בשירות Pay Pal רשאים לרכוש מוצרי רונליזה, בכפוף לתקנון השירות.
 2. חברת רונליזה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי תשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי האשראי או אמצעי התשלום, שאתר רונליזה  מכבד.

 

 

אבטחת מידע ופרטיות אתר רונליזה הינו אתר מאובטח.

רונליזה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על פרטיות המשתמש ועל סודיות המידע.

פרטיו האישיים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני, טלפון וכד’) יישמרו  במאגר המידע של רונליזה

ואחת ממטרותיו היא דיוור ישיר, רק ללקוחות שנתנו את הסכמתם מראש לקבלת דיוור מהאתר. להסרה מרשימת הדיוור ניתן להשיב להודעה/מייל בכיתוב “הסר”, באותו אופן שבו התקבלה הדיוור, או לפנות בכתב לשרות הלקוחות של רונליזה בדוא”ל:

info@ronaliza.com

ביצוע ההסרה עשוי ייעשה ללא דיחוי.

 

על מנת להגן על סודיות המידע, פועלת רונליזה באמצעות פרוטוקול לסחר אלקטרוני (SSL-Secure Socket Layer) המשמש להצפנת נתונים מרגע קבלתם במערכת ועד להעברתם למערכת אתר רונליזה. ויודגש, פרטי כרטיסי האשראי של המשתמשים המבצעים פעולות באתר אינם נשמרים כלל במערכות רונליזה מאחר ורונליזה נעזרת בחברה חיצונית (פלאקרד) לצורך סליקת כרטיסי האשראי.

מובהר כי מכיוון שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת , אין באפשרותה של רונליזה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי רונליזה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה , תביעה או דרישה כלפי רונליזה.

 

מובהר  כי  משתמש המזדהה באתר ו/או בפני רונליזה באופן חד פעמי ו/או באופן חוזר ע”י יצירת פרופיל אישי (LOG IN) ו/או  בביצוע עסקת רכישה ו/או בהרשמה לניוזלטר ו/או באמצעות פנייה בדואר אלקטרוני ,ו/או בכל דרך שהיא, מרגע זה אינו אנונימי כלפי רונליזה ועל כל מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור.

.

מידע על הגולשים באתר

איסוף המידע אודות הגולשים באתר נעשה באמצעות פיקסלים של גוגל ופייסבוק על מנת להעניק חוויית שימוש ולשווק לאותם גולשים מחדש. המידע נשמר במסד הנתונים של גוגל ופייסבוק , בנוסף מידע על הזמן נשמר במסד באתר.

שלב בו נאסף המידע: רישום ,הזמנה, מילוי טופס יצירת קשר

מטרת איסוף המידע : שיפור האתר, שיפור שירות לקוחות, פרסום וסקרים.

שמירת המידע שנאסף באמצעות : אנטי וירוס, ביצוע סריקות SSL , PCI (התקנים אלו מסופקים ע”י פלאקרד)

מה אנחנו עושים עם המידע

במידע הנמסר לשם ביצוע הזמנת מוצר או שירות, אנו עושים שימוש אך ורק למטרת ביצוע אותה מטלה והמטלות הנגזרות ממנה (למשל חיוב, הוצאת קבלה). המידע אינו מועבר לכל גורם אחר, למעט ככל הנדרש להשלמת המטלה (כגון לחברת האשראי).

במקרה ששלחת לנו דוא”ל נשתמש בכתובת הדוא”ל שממנה שלחת לצורך משלוח דוא”ל חוזר אך לא לכל מטרה אחרת, וכמו כן לא נמסור את הכתובת לכל גוף אחר. דואר שיווקי ישלח רק במקרה שהצרכן נתן הסכמה מפורשת מראש ובכתב, בהתאם להוראות החוק.

 

המחוייבות שלנו לאבטחת מידע

איננו עושים כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום שהעברת, בין אם זה כרטיס אשראי או מספר חשבון בנק אלא לביצוע התשלום ואיננו מעבירים אותו לכל גורם נוסף זולת לצורך זה. אנו מונעים כניסה לא מורשית למאגרי המידע שלנו. במידה ותהיה הפרה בדמות פריצה לאתר- נודיע ללקוחות במאגר תוך 10 ימי עבודה.

יצירת קשר איתנולשאלות בעניין הגנת הפרטיות באתר, וכן לתלונות על הטיפול במידע באתר, אנא פנה למייל  info@ronaliza.com

שונות:

מאחר וחלק מהמוצרים הם מוצרים ביולוגיים פעילים, יש לשים לב לשימוש ולמועד התפוגה שלהם.

התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע”י מפעילי האתר, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי. התיקונים המאוחרים לא יחולו על לקוח שביצע רכישה באתר טרם שינוי התקנון.

לקוחות אהובות ♥


גם בתקופה מורכבת זו
אתר האונליין עובד במתכונת רגילה
וניתן לבצע הזמנות שיסופקו בין 3-7 ימי עסקים
בהתאם למצב הביטחוני.
בימים אלה.
קונים רק כחול לבן ורק מאתרים ישראליים!
תודה על התמיכה בנו כמותג קוסמטי ישראלי מוביל אנחנו מבטיחות לכן להמשיך לספק לכן את המוצרים האיכותיים שלנו
ולהקשיב לכן.

ביחד ננצח
צוות רונליזה

דילוג לתוכן