תקנון מועדון לקוחות

  1. תקנון זה(התקנון)  מסדיר את תנאי מועדון הלקוחות של רונליזה בע”מ  (“החברה” או “רונליזה”) המאפשר לחברי המועדון ליהנות ממבצעים והטבות, בכפוף לתנאים שלהלן (להלן “מועדון הלקוחות”)

 

  1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את מועדון הלקוחות ו\או לשנות את תנאי התקנון מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לכל דין.

 

  1. תוקף החברות במועדון הלקוחות ללא הגבלת זמן. החברה להאריך או לבטל  החברות במועדון הלקוחות לפי שיקול דעתה הבלעדי לתקופות נוספות, וללא צורך במתן הודעה על כך לחברי המועדון.

 

בקשה לביטול חברות במועדון הלקוחות תעשה באמצעות פנייה במייל לשירות הלקוחות של החברה info@ronaliza.com לא ניתן לממש את הנקודות שהצטברו  לאחר ביטול חברות במועדון הלקוחות וכל זכאות שבידי הלקוח תתבטל לאלתר.

כמו כן לא תתאפשר הקפאת נקודות או העברת  נקודות  שהצטברו לגורם שלישי. 

 

  1. תנאי הצטרפות למועדון הלקוחות:

    1. הצטרפות למועדון הלקוחות מותנית בביצוע הרשמה באתר האינטרנט של החברה – כל אדם פרטי מגיל 18 ומעלה רשאי לבצע הרשמה באתר האינטרנט של החברה בכתובתhttps://ronaliza.com/להלן :”אתר החברה “

 

  1. על לקוחות המעוניינים לבצע הרשמה באתר החברה, למלא את הפרטים הבאים: שם מלא, כתובת, מספר טלפון ומייל עדכני. 

 

  1. ניתן לבצע הרשמה באתר החברה למועדון הלקוחות טרם רכישה של מוצר ממוצרי החברה באמצעות אתר החברה.

 

  1. לקוח/ה אשר הצטרף/ה למועדון הלקוחות, לאחר ביצוע רכישה כאמור, ולאחר מכן ביטל/ה את הרכישה באופן של החזר ו\או זיכוי כספי (בהתאם למדיניות החזרת המוצרים של החברה) – תבוטל חברותו/ה במועדון הלקוחות באופן אוטומטי, ויהא עליו/ה להשיב לחברה כל מתנה ו\או הטבה אחרת אשר קיבל/ה במסגרת הצטרפותו למועדון הלקוחות.

 

נקודות המועדון:

 

א. בעבור כל רכישה  לרבות מכירה בהנחה כלשהי או תחת מבצע אחר כלשהו, באתר החברה https://ronaliza.com/ יצברו לזכות החבר/ה נקודות. כמות נקודות שתינתן בעבור כל רכישה, תהיה בהתאם להחלטתה הבלעדית של החברה והיא רשאית לשנות את הכמות בכל עת שהיא וללא הודעה מראש.

 

ב. לצורך המחשה מובהר שאם למשל ערך הרכישה של פריט כלשהו הינו 

 188₪, הרי שמספר נקודות שיצברו לזכות הלקוח/ה בגין רכישה זו תהיה 18 נקודות.

 

ג. ניתן לרכוש פריטים רק כאשר מצטבר סכום כספי התואם את סכום הפריט.

החזר בגין רכישה בנקודות, יהא החזר של הנקודות לכרטיס המועדון ואזי יבוטלו גם הנקודות שנצברו בגין רכישה באופן זה.

לצורך המחשה:

חבר ביצע מספר רכישות שמסתכמות בצבירה וזיכוי של 625 נקודות לזכותו.

אותו חבר החליט לקחת מהרשת מספר פריטים חינם שערכם הכספי – 600 ש”ח למשל. התשלום  עבור פריטים אלו בנקודות 600 נק’ כך שיישארו לזכותו/ה 25 נקודות וכן יתווסף  בונוס נוסף כאמור של 10% מערך הנקודות בהם השתמש/ה, כלומר  עוד 60 נקודות. סה”כ יישארו לזכות החבר לפי דוגמא זו 85 נקודות שימשיכו להיצבר לזכותו/ה.

 

על בונוס נוסף זה של נקודות יחולו כל התנאים שחלים על נקודות הרגילות כמפורט בתקנון זה.

 

ד. רק הרישום שבידי הרשת יקבע מה מספר נקודות שצברו חברי המועדון. 

מי שחש עצמו נפגע בכל הקשור למספר נקודות שצבר או מכל עניין אחר הנובע מתקנון זה או ממבצע כזה או  אחר, רשאי לפנות למייל  info@ronaliza.com 

 

הרשת לא תהיה אחראית על אובדן נקודות, עקב זיוף וגניבה, במקרה והחבר/ה לא הודיע/ה על כך לשרות הלקוחות של חברה בכתב.  

ה. חבר/ה הטוען/ת כי מספר הנקודות שלרשותו שונה ממספר הנקודות הרשום במחשב המרכזי של הרשת, יצטרך להוכיח את מספר נקודותיו ע”י הצגת החשבוניות המעידות על כך.

ו. חבר במועדון מתחייב שלא לנצל לרעה את החברות במועדון. כל ניצול לרעה יגרום להפסקת החברות במועדון.

ז. במקרה וחבר מועדון ניצל יותר נקודות מהמגיע לו בשל תקלה או שיבוש במחשב, רשאית הרשת לדרוש מן הלקוח החזר כספי בערך של 1 ₪ לנקודה על-מנת לכסות את הגירעון בנקודות.

לדוגמא: חבר שהיו לרשותו 50 נקודות, אבל בשל תקלת מחשב הוא הצליח לנצל 100 נקודות, יהיה צריך להחזיר לרונליזה 50 שקלים.

רונליזה  רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, וללא הודעה מוקדמת כלשהי לשנות כל עניין הקשור בנוהלי ופרטי המבצע ו/או האמור בתקנון זה.)

לקוחות אהובות ♥


גם בתקופה מורכבת זו
אתר האונליין עובד במתכונת רגילה
וניתן לבצע הזמנות שיסופקו בין 3-7 ימי עסקים
בהתאם למצב הביטחוני.
בימים אלה.
קונים רק כחול לבן ורק מאתרים ישראליים!
תודה על התמיכה בנו כמותג קוסמטי ישראלי מוביל אנחנו מבטיחות לכן להמשיך לספק לכן את המוצרים האיכותיים שלנו
ולהקשיב לכן.

ביחד ננצח
צוות רונליזה

דילוג לתוכן