לא למאכל, להרחיק מילדים, יש להשתמש במוצר למטרה שלשמה הוא נועד.